За да е по-лесно в училище

Начало | За да е по-лесно в училище | Учебната година ще започне с повече часове по няколко предмета

Учебната година ще започне с повече часове по няколко предмета

Аз детето | 2022-08-26

Учебната година ще започне с повече часове по няколко предмета

Повече часове по български език и литература, математика и география ще имат учениците в прогимназиалните класове от 15 септември тази година. Това предвиждат публикувани днес промени в Наредба 4 за учебния план, предложени от екипа на бившия министър Николай Денков и одобрени от наследника му Сашо Пенов. Часовете се увеличават с половин час седмично и по трите предмета.

По български език и литература промяната засяга V и VI клас; по математика – V, VI и VII клас; по география – V клас. Така седмичният брой часове за петокласниците се увеличава с час и половина (51 часа повече годишно); на шестокласниците – с един час (36 часа повече годишно); на седмокласниците – с половин час (18 часа годишно). Продължителността на учебния час се намалява от 45 на 40 минути – предвиждат обнародвани също днес промени в здравна наредба. Те предвиждат задължителните и избираемите учебни часове в седмичното разписание да са:

  • I клас – 22 учебни часа с продължителност 35 минути, като два дни са по пет учебни часа;
  • II клас – 23 учебни часа с продължителност 35 минути, като три дни са по пет учебни часа; III и IV клас – 27 учебни часа по 40 минути, като два дни са по шест учебни часа;
  • V и VI клас – до 32 учебни часа по 40 минути, като два дни от седмицата са по седем учебни часа;
  • VII клас –до 32 учебни часа по 40 минути, като два дни от седмицата са по седем часа;
  • VIII до XII клас – 32 учебни часа по 45 минути, като два дни от седмицата са по седем часа.

Училищата имат по-малко от месец да променят учебната си документация и програмите в училище. През учебната 2022-2023 година учениците, постъпващи в VII клас, вместо учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии ще изучават учебния предмет информационни технологии с общ брой 36 задължителни учебни часа годишно.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град