За да е по-лесно в училище

Начало | За да е по-лесно в училище | Край на хартиените дневници!

Край на хартиените дневници!

Аз детето | 2022-07-06

Край на хартиените дневници!

Всички училища в страната трябва да водят дневниците си само в електронен вид от учебната 2022/2023 г. Това важи също за детските градини, центровете за подкрепа на личностното развитие и другите образователни институции. Това припомнят от МОН във връзка с изискването за смяна на хартията с дигитален документ, прието още през 2016 г.

Досега то беше прилагано частично и директорите можеха да избират дали да поддържат електронна или хартиена документация или двете едновременно. По данни от 2021 г. около 80% от класовете са получавали оценките и отсъствията в електронни дневници, а на хартиени варианти са били останалите около 20 на сто, или 5669 от общо 32 587 паралелки в страната.

Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на МОН вече е напълно готова и образователните институции имат всички необходими условия да въведат електронния дневник, посочват от министерството. Услугата е безплатна и ще спести средства за отпечатване на хартиени дневници. За учебната 2021/2022 г. за това са похарчени около 200 000 лв., въпреки че заявките за хартиените документи са намалели повече от 2 пъти спрямо учебната 2020/2021 г.

Остава възможността за избор на училищата дали да използват софтуерни продукти на външни доставчици срещу заплащане или безплатните електронни дневници в НЕИСПУО. Всички електронни дневници, независимо дали са водени в НЕИСПУО или в друга система, ще се съхраняват във формат PDF в модул „Документи за дейността на институцията“ в НЕИСПУО за срок от 5 години. Те ще бъдат разпечатвани само при необходимост.

От учебната 2022/23 г. с въвеждането на електронни досиета на учениците отпада и воденето на хартиени лични картони. От септември т. г. хартиени могат да останат ученическата книжка и личната карта. По решение на училищните ръководства бележникът също може да бъде само електронен, допълват от МОН.

Вижте още:



Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град