интересно

Начало | интересно | Редки птици и диви животни се завръщат в Осоговската планина

Редки птици и диви животни се завръщат в Осоговската планина

Аз детето | 2016-09-19

Редки птици и диви животни се завръщат в Осоговската планина

Редки птици и диви животни се завръщат в Осоговската планина. Видовете са включени в Червената книга на България. Сред тях са горски бегач, сив кълвач, мечки и вълци.

Сивият кълвач е известен още като санитар на гората, заради това, че се храни с вредните насекоми, които живеят под кората на дърветата. По думите на Емилия Иванова, директор на Държавно ловно стопанство „Осогово“, цитирана от телевизия Агро, горският бегач е рядък вид, а сивият кълвач е застрашен вид. Включени са в Червената книга на България. Със съхраняването и запазването на тези гори се допринася за запазването на тези видове.

В Осоговската планина има горски територии на над 100 години. Редките видове застрашени от изчезване намират места за зимуване в хралупите издълбани в стъблата на дърветата от сивия кълвач. Така птиците се приспособяват към живот и започват да гнездят. Тук се срещат и други видове животни записани в Червената книга на България.

Червената книга на България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове. В България идеята за издаването ѝ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома през 1984 година и е посветено на растенията, а през 1985 година излиза и втори том, посветен на животните.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град