За учители

Начало | За учители | Започна регистрацията за конкурса „Дигитални новатори в образованието 2022“

Започна регистрацията за конкурса „Дигитални новатори в образованието 2022“

Аз детето | 2022-05-09

Започна регистрацията за конкурса „Дигитални новатори в образованието 2022“

Започна регистрацията за участие в конкурса за учители „Дигитални новатори в образованието“ за 2022 г., организиран от Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) за трета поредна година, съобщава БАИТ. Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигиталното съдържание и по-широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във всички учебни дисциплини.

Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от 1. до 12. клас. В конкурса могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1. до 12. клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да кандидатства или да бъде номиниран в една или повече категории.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ. Краен срок за регистрация: 27 май до 17:00 ч. В подкрепа към кандидатурите: Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имейл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео материали.

Конкурсът ще определи носителите на отличия в следните 4 категории:

Технологични иновации:

 • Приложение на ИКТ в цялостния обучителен процес – тестове, домашни, визуализация и примери;
 • Допълнителни технологични иновации – симулационни среди, автоматизация, генериране на уникални тестове с еднаква степен на трудност (оценяване и индивидуализиране), проверка за авторство;
 • Използване на специални технологични средства в извънкласната дейност – 3D принтери, системи за проектиране с компютър /CAD системи/, виртуална реалност и др.
 • Принос за усвояване на материала (сравнение на резултати от тестове с предишни години).

Интерактивност при преподаването:

 • Ангажиране на ученици в подготовката и провеждането на учебния час;
 • Използване на специални средства – видео клипове, решения в помощ на дистанционното обучение и други;
 • Игри, викторини и други форми със състезателен елемент;
 • Учене чрез забавление с платформа, базирана на игри и построяване на различни светове, която насърчава творчеството, сътрудничеството и решаването на проблеми;
 • Обратна връзка от родители, ученици и гостуващи лектори.

Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии:

 • Участие на учители в НП „Бизнесът преподава“ (чрез актуализиране на знанията и запознаване с примери от практиката за повишаване на практическата насоченост на преподаването и/или използване на специалисти от практиката като помощник-учители, гостуващи лектори);
 • Други форми на сътрудничество с бизнеса, за да се получи практическата насоченост на обучението в клас;
 • Извънкласни форми на сътрудничество с бизнеса – стажове, кръжоци и посещения във фирми.

Мултиплициране на иновативните учебни решения:

 • Методически материали, подготвени за споделяне с други учители;
 • Подготовка на учебни материали, покриващи и допълващи учебната програма;
 • Многократно използване от други учители и/или училища;
 • Устойчивост на използването на иновативните решения.


Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град