забавна наука

Начало | забавна наука | Числото Пи – хилядолетна магическа загадка със свой празник

Числото Пи – хилядолетна магическа загадка със свой празник

Аз детето | 2017-03-14

Числото Пи – хилядолетна магическа загадка със свой празник

Знаете ли, че отношението между обиколката на окръжността и нейния диаметър се нарича „Числото Пи“. Да, обикновено всички сме свикнали числата да се изписват с цифри, но Пи е доста специално число. Никое друго число не може да се похвали с неговата слава, но има и сериозни причини за това. Първо, независимо от всичко, то винаги е едно и също и е доста дълго, всъщност е безкрайно. Затова хората по света са приели да се учи и пише като 3.14159, защото то просто никога не свършва и дори и най-големите съвременни компютри не могат да разберат кога свършва. Представяте ли си? Това лудо число, или наричано по-математически ирационално, се изразява с гръцката буква "π" – пи и затова се нарича така. То е толкова интересно, че днес дори има свои празник. В негова чест през 2009 година Камарата на представителите на САЩ определя, че този празник ще е именно днес, защото 3.14 означава 14-ти март. За по-голяма прецизност, може да отбележим празника точно в 1 часа и 59 минути, защото π≈3,14159.

Числото пи има близо 4-хилядолетна история, като за негови откриватели могат да се считат още жителите на Месопотамия, които забелязват, плетейки кошници, че за да ги направят с точния диаметър, е нужно материалът им да е с три пъти по-голяма дължина. Математиците обаче считат за негови истински откриватели вавилонските магове, използвали го при строежа на легендарната Вавилонска кула.

Ето и още интересни факти, за да отбележим и ние подходящо празника:


За първи път буквата π – 16-ата буква от гръцката азбука е използвана през 1706 година от английския математик Уилям Джонс, за да се обозначи отношението на дължината на окръжността към нейния диаметър. Това обозначение става общоприето след публикуването на произведенията на Леонард Ойлер през 1737 г.

Някои хора са посветили много години от своя живот за изчисляването на числото π. Например, холандският математик Лудолф ван Цейленг е прекарал десет години, за да изчисли числото π до 20 цифри след десетичната запетайка, Неговият резултат е публикуван през 1596 г. „Който има желание, да продължи“ – пише ученият в края на труда си. След смъртта му в неговите ръкописи са били открити още 15 цифри от числото. Намерените от него цифри на числото π са издълбани върху надгробния му камък. В чест на него понякога пи се нарича „лудолфово число“. Да не забравяме, че това се случва през 17-ти век, когато всички изчисления се правят на ръка.

Днес с помощта на суперкомпютри са изчислени 13 трилиона цифри след десетичната точка. В телевизионния сериал „Стар Трек“ един от героите побеждава един „зъл“ компютър, като му задава да изчисли последната цифра на числото. В първия милион десетични цифри след десетичната точка комбинацията 12345 се появява повече от един път.

Но всевалидността на Пи не свършва с математиката. Числото присъства навсякъде в природата. Разбира се, навсякъде, където има окръжности като слънчевия диск или двойната спирала на ДНК, зеницата на окото и концентричните кръгове, които се образуват във водата. Но Пи се открива и във вълните, в движението на светлината и звука, дори участва в уравнението, определящо колко точно можем да научим за Вселената, познато като универсалния принцип на Хайзенберг.Коментари
1 коментар

Стеляна Гачева, 12 г.,

Публикувано на 14.03.2017

Много интересна статия!☺

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град