За родители

Начало | За родители | При 130 отсъствия на детето от училище ще викат социалните

При 130 отсъствия на детето от училище ще викат социалните

Аз детето | 2018-06-26

При 130 отсъствия на детето от училище ще викат социалните

Ако детето ви натрупа повече от 130 часа отсъствия в училище, независимо дали по уважителни или неуважителни причини, ще бъдат викани социалните служби, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Когато директорът на едно училище забележи, че негов ученик отсъства повече от 130 часа, той трябва да изпрати сигнал с имената и броя на отсъствията на детето до началника на Регионалното управление на образованието. Той от своя страна трябва да предаде информацията до социалните служби, пише „Монитор“.

От което ще последва проверка от тяхна страна защо детето не е посещавало училище, да се провери дали е в риск и да му се помогне, за да може да бъде обхванато от самото начало и да продължи образованието си, без да губи годината. По същия начин се процедира, ако детето направи повече от 40 неизвинени отсъствия. При повече от 15 отсъствия по неуважителни причини един ученик ще бъде преместен в друга паралелка в същото училище. Ако той обаче продължава да пропуска часове и да трупа отсъствия, директорът отново е длъжен да уведоми регионалното управление и социалните служби.

Тези мерки обхващат и децата от предучилищните групи. Ако не е посещавало детска градина повече от 24 дни по неуважителни причини, то директорите трябва да уведомят органите, за да последва проверка от страна на социалните служби дали детето е в риск от отпадане. Целта на проверките не е децата да бъдат изземани от родителите им, а да се върнат в системата на образованието. При подаване на сигнал за голям брой неизвинени отсъствия отдел „Закрила на детето“ регистрира сигнал за дете в риск и стартира социално проучване на семейната и социална среда, обясниха за „Монитор“ от Агенцията за социално подпомагане.

Детето и родителите могат да бъдат насочени към подходящи социални услуги като работа със специалисти. При отказ за сътрудничество от страна на родител или настойник се издава предписание за осигуряване правото на образование.

Снимка: pixabay.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град