интересно

Начало | интересно | Грижа, топлина и обич за децата

Грижа, топлина и обич за децата

Аз детето | 2008-11-30

Грижа, топлина и обич за децата

Децата са най-скъпото нещо за всеки от нас и за тях ние сме готови да направим много. В днешния напрегнат ден успяваме да им отделим все по-малко време, а те изискват грижи, внимание, занимания, отговарящи на възрастта и интересите им. За да растат децата ни в подходяща среда, за да бъдат обгрижвани и обучавани, за да бъдем спокойни за тях, трябва да намерим подходящото място. Такова място е Частна детска градина “Мария Магдалена”. При нас децата се чувстват уютно, спокойно и ведро. Средата, която сме създали за тях е близка до домашната, те са обичани и уважавани.
Ние предлагаме грижи, възпитание и обучение за Вашите деца – такива, каквито Вие искате да бъдат.
Нашата основна цел е :
Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич.
Колективът на ЧДГ “Мария Магдалена” работи с удоволствие и отговорност към родителите и децата. Екипът е от професионални педагози с качества и умения за работа с малки деца. С много любящи грижи и приятелско отношение всички ние градим и възпитаваме у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ. Акцентираме и следим за изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание.

Учебният процес се базира на програма, насочена към интелектуално, социално-комуникативно, емоционално и физическо развитие на всяко дете, в съответствие с индивидуалните му качества. Децата развиват уменията си в областта на изобразителното изкуство, музиката, спорта, фолклора. Те обичат да рисуват, пеят, танцуват народни танци, а изучаването на английски, немски или руски език за тях е истинско забавление.
Учителите работят по утвърдени от МОН учебни програми, като имат възможност да обогатяват учебния процес с помощна литература, дидактически материали, форми, методи и средства за педагогическо взаимодействие.

Водещи принципи
Цялата педагогическа дейност да бъде подчинена на благополучието на децата.
Спазване на нормативните документи и създаване на такива условия, при които децата да чувстват детската градина като свой дом.
Ефективно сътрудничество между детската градина и семейството.
В центъра е детето, с неговата индивидуалност и уникалност, защото свободното дете развива по-добре своите потенциални възможности. 


Всеки ден ние даваме на децата т. нар.”психически витамини” – интересен термин, употребяван от А. Аркин. Съдържанието им се изразява в създаването на уютна и богата на положителни емоции обстановка, която носи радост на децата и съдейства за обогатяване на творческото им въображение. Част от тях са и ласката, добрият тон, внимателното отношение към всяко дете.

Частна детска градина “Мария Магдалена”
гр. София, кв. “Гоце Делчев”,
ул. “Ген. Кирил Ботев” №26 Е
тел.: 859 80 35; GSM: 0889 518 239
www.detstvo-bg.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град