новини детски

Начало | новини детски | Голямо предизвикателство за млади писатели

Голямо предизвикателство за млади писатели

Аз детето | 2012-09-26

Голямо предизвикателство за млади писатели

Във връзка с отбелязването на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов и 120-годишнината от основаването на Народния музей Института за етнология и фолклористика, заедно с Етнографския музей към БАН обявяват национален ученически конкурс за есе.

Условия за участие:

  • В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища на страната, които към момента на подаване на конкурсната творба са от V до XII клас включително.
  • Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинение в една от двете теми: „Музеят на бъдещето (Моята представа за виртуален етнографски музей)“ или „Червената книга на фолклора“.
  • Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 15 октомври 2012 г. При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от пощенското клеймо на подателя.
  • Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес: konkurs_ese_2012@abv.bg или на пощенски адрес: София 1000, ул. "Московска" 6 А, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, за конкурса за есе.
  • Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са документи на MS Office Word; Rich Text Format; Open Office. Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 5 стандартни машинописни страници (9000 знака, включително интервалите).
  • Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: три имена, местоживеене, училище, клас, година на раждане. Текстовете, изпращани на пощенски адрес да бъдат в печатен вид (ръкописи не се приемат).

Конкурсните творби ще бъдат оценявани по шестобална система и с оглед на следните критерии: за тематичност – до каква степен разработката е подчинена на избраната от участника тема; за структура – доколко съчинението се вписва в жанровите рамки на есето и доколко подредена и логически свързана е приведената аргументация; за оригиналност – доколко участникът се стреми да разсъждава самостоятелно, да издига оригинални тези и да развива собственото си виждане по тях; за езикова култура. Оценките за оригиналност се умножават по две при крайното балообразуване.

Резултатите от конкурса ще бъдат тържествено обявени в рамките на предвидените за месец ноември Дни на Шишманов в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Наградените творби ще бъдат публикувани.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град