За родители

Начало | За родители | 4-годишните задължително на предучилищна през 2020 г.

4-годишните задължително на предучилищна през 2020 г.

Аз детето | 2018-05-03

4-годишните задължително на предучилищна през 2020 г.

Задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст от 2020 г.. Това предвижда приетият план с мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2018-2020 г. Целта е 90% от децата на тази възраст да бъдат обхванати в системата на предучилищното образование като това ще помогне за по-добра адаптация в процеса на обучение в началния етап.

В момента действащият Закон за предучилищно и училищно образование с навършването на 5-годишна възраст дава възможност на родителите да избират дали детето им да посещава детска градина или предучилищна група в училище. Децата на 4 години обаче ще трябва да посещават детска градина, обясниха от просветното министерство. Заложените промени в плана фигурират и в управленската програма на правителството за 2017-2021 г., в която се предвижда регламентиране на задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст. За да бъдат приети промените, трябва да се предложи и приеме изменение и допълнение на ЗПУО.

В приетия план е заложено това да се случи до 2020 г. Освен въвеждането на задължителната 4-годишна възраст за предучилищно образование, бе прието и всяка година да бъдат отпускани по 11 500 000 лева за еднократна помощ за записаните деца в първи клас от семейства от социално слаби и уязвими групи. Предвидено е и включването на над 19 хил. малчугани със специални образователни потребности. След изпълнението на Стратегията се очаква делът на преждевременно напусналите образователната система да спадне под 11% до 2020 г., като през 2012 той е бил 12,5%.

Снимка: pexels.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град