За родители

Начало | За родители | Въвеждат стандартизиран тест за определяне на готовността на децата за първи клас

Въвеждат стандартизиран тест за определяне на готовността на децата за първи клас

Аз детето | 2018-04-27

Въвеждат стандартизиран тест за определяне на готовността на децата за първи клас

Въвеждане на стандартизиран тест за определяне на готовността за постъпване в първи клас, с който да се осигури плавен преход между детската градина и началното училище. Това предвиждат промените в наредбата за предучилищно образование. Резултатите от теста ще се вписват в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и личното образователно дело на детето. Те ще осигурят информация на учителите в кои области на развитие е необходима подкрепа на детето и ще улеснят преценката за индивидуалния подход към него.

Тестовете за училищна готовност ще се провеждат от учителите в групата в началото на годината и в края на задължителната предучилищна подготовка. Те няма да служат за поставяне на оценка на децата или за вход в първи клас. Предвидено е и регламентирането на участието на децата в различни организирани изяви, които не са предмет на наредби на Министерството на туризма. Директорът ще контролира провеждането им, докато редът и начинът на организиране на посещенията ще се определя в правилника за дейността на детската градина или училището. За всички дейности ще се изисква и писмено съгласие на родителите. В Наредбата броят на учебните седмици е определен на 36, което ще улесни разработването на тематичните разпределения в детските градини и училища.

Източник на информацията: nmd.bgКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град