За учители

Начало | За учители | Един неразделен клас: защо си струва да превърнете часа на класа в тиймбилдинг

Един неразделен клас: защо си струва да превърнете часа на класа в тиймбилдинг

Аз детето | 2019-02-05

Един неразделен клас: защо си струва да превърнете часа на класа в тиймбилдинг

Тиймбилдинг – всички свързваме тази дума единствено с работното място и някоя голяма фирма, пълна с много служители. В действителност обаче тази форма на изграждане на отношенията между хора, които трябва да вършат нещо заедно е подходяща за всички. Тя позволява развитие на колективни ценности като единство, уважение, помощ към другия. Всеки ще се съгласи, че точно такива би трябвало да бъдат и отношенията между ученици в един клас и между учениците и техния класен ръководител. Ако тези ценности съществуват в класа нито едно дете няма да бъде изолирано, а агресията също би намаляла. Така учениците биха имали повече доверие и към преподавателя си и по-лесно биха споделяли с него при проблем с уроците или с някой съученик. Разбира се, всички деца идват в училище със своя история, със свои навици, придобити в семейството, в детската градина или в предишното училище. Груповата динамика между децата често ще следва своя логика, която невинаги можем да разберем или да променим. Но все пак класният ръководител трябва да осъзнае огромната си роля за създаването и поддържането на атмосферата в класа.

Точно поради тази причина вместо да броите неизвинените отсъствия или да правите строги забележки кой кого обидил, можете да превърнете часа на класа в един ученически тиймбилдинг. С помощта на няколко игри децата биха се опознали по-добре, биха се научили да общуват, както помежду си така и с вас, което ще ги направи по-сплотени и по-спокойни през цялото време прекарвано в училище! Ето и няколко интересни идеи, които лесно можете да приложите веднага!

Пътешествие във времето

Направете списък с въпроси и го разпечатайте за всеки ученик. Въпросите могат да бъдат от рода на: коя е любимата ти песен, колко си висок/а, кое е най-противното нещо, за което се сещаш и т. н. Можете да развихрите въображението си с въпросите в зависимост от възрастта на учениците. Когато всеки приключи, съберете листчетата и ги затворете в буркан. Оставете децата (ако ви е позволено) да излязат на двора и да закопаят „съкровището“ на тайно място. На края на годината ще изровите буркана заедно и ще се забавлявате от това кой колко се е променил.

Две истини и една лъжа

Много проста, но ефектна игра. Всеки ученик записва на един лист два истински факта от живота си (за предпочитане нещо интересно и невероятно, с което другите да го запомнят) и една лъжа. След това, всеки чете подред своя списък, а останалите трябва да познаят кое от трите неща е лъжа. Наглед изглежда просто, но идеята се посреща наистина много добре от учениците и те искрено се забавляват и неусетно се сближават все повече. Най-добре ще се получи, ако участвате и вие.

Оплитане – заплитане

Разделете класа на 2 или повече групи. Броят на децата в една група не бива да надвишава 12. Нека всяка група образува кръгче. Добре е децата да са близо едно до друго. За целта, преди да дадете старт, помолете децата да минат крачка напред. При сигнал „Старт“ от ваша страна, всяко дете хваща за ръцете когото си избере от кръгчето, като няма право да се хваща за децата, които са от двете му страни. Всички се оплитат. :) Целта на играта е децата да се разплетат без да си пускат ръцете. Разбира се можете да направите играта състезателна. Групата, която първа се разплете, печели. Тук можете да говорите за това, че разплитането изисква много общуване, взаимна подкрепа и отборна работа.

Снимка: pixabay.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град