За учители

Начало | За учители | С 20% се увеличават учителските заплати от 1 януари 2019 година

С 20% се увеличават учителските заплати от 1 януари 2019 година

Аз детето | 2018-11-30

С 20% се увеличават учителските заплати от 1 януари 2019 година

Заплатите на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 година. Това предвижда подписаният анекс към колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието. От 1 януари 2019 г. минималната основна работна заплата на директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогически специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. И на главен учител и главен възпитател – 1005 лв.

Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя. Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. Една щатна бройка ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както досега при над 400 ученици, а 2 щатни бройки – при над 800 ученици, досега това се правеше при над 900 ученици в училище. „С този анекс изпълняваме ангажиментите си към учителите, всички те са най-важни за системата.“, заяви при подписването министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който преди месец каза, че следващото увеличение на учителските заплати ще бъде най-рано от октомври догодина, ако се вземе управленско решение да бъде изтеглено планираното увеличение за 2019 г.

Снимка: pixabay.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град