новини детски

Начало | новини детски | ВУЗФ и СБУ организират първи национален конкурс за Годишни награди за образование по икономика в средните училища

ВУЗФ и СБУ организират първи национален конкурс за Годишни награди за образование по икономика в средните училища

Аз детето | 2023-10-09

ВУЗФ и СБУ организират първи национален конкурс за Годишни награди за образование по икономика в средните училища

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Синдикатът на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ) организират провеждането на първия национален конкурс за присъждане на Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г. Конкурсът стартира на 9.10.2023 г. и ще продължи до 15.12.2023 г. Конкурсът е насочен към професионални гимназии с икономически професии и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с икономически профил, както и други образователни институции с изучаване на икономически дисциплини. Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители и директори, доказали своите познания и умения в икономическите дисциплини, защитени при участие в национални и международни състезания, олимпиади или разработване на съответни проекти, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

Участие в конкурса могат да вземат директори на средни училища с икономически профил, учители, преподаващи учебни предмети с икономическа насоченост и всички ученици в 12 клас от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, обучаващи се в паралелки или групи с икономически профил. Те могат да бъдат както номинирани от държавни и общински образователни институции, НПО и бизнес компании, така и да подават сами документи за участие в конкурса.

Определянето на победителите в конкурса ще бъде извършено от комисия, съставена от преподаватели във ВУЗФ, представители на СБУ и на НАПИ. Комисията ще излъчи победителите чрез разглеждане на подадените документи за участие в конкурса, като при необходимост може да изиска представяне на допълнителна информация, включително и провеждане на интервю. Мотивираните предложения с попълнени формуляри за участие в конкурса се подават по електронната поща на адреси: sbu_centrala@abv.bg в срок до 15 декември 2023 г.

Разглеждането на номинационните формуляри и класирането на участниците се извършва до 31 януари 2024 г. На победителите в конкурса ще бъдат връчени парични награди, както и награди под формата на стипендии за обучение, осигурени от ВУЗФ.

В категория „Директор“ победителят ще получи парична награда в размер на 2000 лв. и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на ВУЗФ.
В категория „Учители“ ще бъдат отличени трима учители. Те ще получат парични награди в размер на 1000 лв. и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма във ВУЗФ.
В категорията „Ученици“ ще бъдат отличени трима ученици. Те ще получат 100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на ВУЗФ за първата година. Победителите в конкурса ще бъдат наградени на тържествена церемония на 15.02.2024 г. в аулата на ВУЗФ.

Пълният регламент за участие в конкурса и формулярите за участие можете да видите на сайта vuzf.bg. За контакти и допълнителна информация: тел. 02/987 78 18, e-mail: sbu_centrala@abv.bg.

Националният конкурс за Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г. се организира с подкрепата на А1, „Аурубис България“ АД, „Трейс Груп Холд“ АД, генерални спонсори, „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“, основни спонсори и „Обединена българска банка“ АД, спонсор на събитието.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град