География

Начало | География | Вододел – каква интересна дума!

Вододел – каква интересна дума!

Аз детето | 2018-07-19

Вододел – каква интересна дума!

Тъй като човешките същества прекарват почти цялото си време на сушата, за нас е лесно да забравим, че над 70% от земната повърхност е покрита с вода. Въпреки че пием вода всеки ден и разчитаме на нея за почистване на тялото, отдих и дори за генериране на електрическа енергия, ние често приемаме водата за даденост. Но ако живеехме на друга планета това не би било така! Другите планети в нашата Слънчева система са твърде близо или твърде далеч от Слънцето, за да съществува течна вода. Защо това е голяма работа? На тези планети няма живот. Всъщност, когато учените търсят други планети в други слънчеви системи, които биха могли да поддържат живота, какво търсят? Познахте: вода! Ние, земляните, сме много щастливи да имаме толкова много прясна вода под формата на валежи, реки, потоци, езера и дори подземни води.

Водният цикъл на Земята гарантира, че водата се променя от едно състояние в друго, докато се движи непрекъснато над, на и под земната повърхност. По ирония на съдбата, има едно нещо, което е от критично значение за цикъла на водата: сушата. Водата пада и тече естествено през, над, по и под земята. Особен участък от земя, който събира и насочва водата се нарича вододел. Много интересна дума е това! Вододелът е категория във физическата география (хидрология и геоморфология основно), имаща основно значение при теренни наблюдения и изследвания. По своята същност представлява линията, която маркира разделението на два различни водосбора. Земята на която се намирате дори и в момента или по-точно тази под къщата ви също може да е вододел. Водните канали могат да бъдат много големи или наистина малки. Горните граници на водосбора обикновено се определят от високи точки, като планински върхове или хребети.

Къде отива водата от вододела? Всичко се оттича към едно общо водно тяло, като езеро, поток, река или дори океан. Малките водосбори може да се комбинират или да бъдат част от по-голям водосбор, което захранва мрежа от по-големи водни тела. Представете си ги като чадър с дръжката нагоре. Всяка вода, която се намира по повърхността на чадъра, ще стигне до долната му част. По същия начин, всяка вода, която се намира на повърхността на земята в рамките на водосбора ще стигне до неговата най-ниска точка.

Вододелите са важни, защото те оказват влияние върху качеството на водата. Ако не сме внимателни, различните ни човешки дейности, като селското стопанство, промишлеността и търговията, могат да замърсят земята. Тъй като водата се оттича през замърсен вододел, тя носи това замърсяване на други водни тела, като по този начин засяга водоизточници, които могат да бъдат на стотици километри от източниците на замърсяване.

Снимки: pexels.comКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град