България

Начало | България | Резерватът "Сребърна" – домът на пеликаните и други уникални птици

Резерватът "Сребърна" – домът на пеликаните и други уникални птици

Аз детето | 2015-03-27

Резерватът "Сребърна" – домът на пеликаните и други уникални птици

Сигурно сте чували думата "резерват", а защо не и дори да сте посещавали такъв и няма защо да ви казваме, че резерватът е защитена зона, имаща голямо значение за дивата природа, в която живеят различни растения и животни, които са много редки или защитени от изчезване. Природните резервати са едни от най-важните паркове създадени от хората за опазване на дивата природа. Посещението в тях става със специално разрешение или под много строги правила. И нищо чудно – освен, че там запазваме редките видове животни и растения, благодарение на резерватите учените извършват своите изследвания, които помагат не само на природата, но и на всички нас за по-добър живот. В света съществуват повече от 300 резервата, като 160 от тях са защитени със специални закони от ЮНЕСКО. Природните резервати обаче не съществуват от сега, те датират от дълбока древност, като още около 3-ти век пр. Хр. владетелят на Шри Ланка създал първият природен резерват. Макар че тогава често тези области са имали и религиозни функции. Първият в света модерен природен резерват е създаден през 1821 г. от натуралиста и изследовател Чарлз Уотъртън около имението му в Западен Йоркшир. Той дарява около 9000 паунда от своите лични средства за изграждане на такъв парк, за да защити животните от бракониери. След това парка засажда и много дървета, за да насърчи совите да правят гнезда там, на защитеното място. Те били едни от любимите му птици. У нас също има подобни резервати, като 17 от тях също за под егидата на ЮНЕСКО, а някои са защитени от българските закони и в тях се забранява да се извършва каквато и да е стопанска дейност. Можете ли да се сетите, за някои от тях? Това са например Калиакра, Камчия, Козя стена, Парангалица, Пирин, Рила и още много други. По тези места могат да се видят много интересни бозайници, влечуги, птици, както и да се види и почувства истинската и чиста природа. И като казахме птици, до сега ви разказахме всичко това, защото смятаме сега да ви разкажем за най-известният резерват в България "Сребърна". Може би дори някои от вас са го посещавали? Дали биха споделели нещо с нас?

Резерватът „Сребърна“ се намира близо до село Сребърна, на 16 км от Силистра и на 2 км южно от река Дунав. Резерватът включва езеро Сребърна и околностите му. През езерото минава главно миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка. Местността е обявена за резерват през 1948 г. Има охраняема площ от около 600 хектара и буферна зона от около 540 хектара. а. Обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Славата му е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а, от друга страна, с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него.
Първият българин проявил особен интерес към това мято е Алекси Петров, който посетил резервата през 1911 година и на мига бил запленен от красотата на това място. След няколко години той отново се връща там, за да проучи местността и птиците. През това време, през 1942 година мястото е обявено за развъдник на водоплаващи птици, а през 1948 година получава и статут на птичи резерват. В миналото не само българите се впечатлявали от това красиво място. То е посещавано и от австрийците Феликс Каниц и  Едуард Ходек, който дори написва статия за резервата със заглавие "Домът на прелетниците". В която обяснява на сънародниците си колко невероятно е това кътче в една красива и малко позната страна България. Друг изследовател, посетил Сребърна е Отомар Райзер. Той е автор на книгата "Материали на Българския орнис", като вторият том на книгата е посветен на българската фауна.Заради редките и изчезващи видове птици през 1983 година езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Целта е да се запази уникалното биологично разнообразие, с което езерото е известно сред българската и европейска научна общност още от началото на ХХ век. През 1965 година резерватът е включен в списъка с най-значими влажни зони в Европа, а десет години по-късно, през 1975 година, е обявен за влажна зона по Рамсарската конвенция, която е международно споразумение, засягащо опазването на биоразнообразието. Освен това резерватът е включен и в световната мрежа на биосферните резервати по програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, а също и в списъка на орнитологично важните места в Европа.Животинският свят в резервата е много разнообразен. Срещат се 41 вида бозайници, 11 вида влечуги , 10 вида земноводни и 24 вида риби - видра, европейска дива котка, степна скачаща мишка, воден плъх, смок мишкар, голям стрелец, шипобедрена костенурка, сирийска чесновица (Pelobates Syriacus), жаба дървесница, червенокоремна бумка, щука, каракуда, червеноперка, езерен рак и др.
Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата територия. 221 вида птици гнездят в резерват Сребърна: къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла. Растенията също не отстъпват по-надолу. Край езерото Сребърна, където всъщност се намира резервата има тръстика и други 139 вида растения, като 13 от тях са редки и защитени от изчезване. Само там можете да видите тънколистен папур, сива и червена върба и много други.
Плаващите тръстикови острови са друго интересно нещо, което може да се види в езерото Сребърна. Тези островчета, наричани от местното население „кочки”, никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват езерото, защото те правят своите гнезда върху тези подвижни острови.Към резервата днес има изграден природонаучен музей, в който могат да бъдат видени препарирани обитатели на езерото. Друга интересна атракция представлява възможността туристите да наблюдават птиците посредством видеокамера, поставена в езерото. Около резервата е направена и екопътека, където посетителите могат да се насладят на приятната гледка от специално построените наблюдателни площадки или да си починат в беседките за отдих.

Езерото Сребърна наистина е впечатляващ природен обект. Не случайно е включено в списъка на Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз, затова ако имате възможност силно ви препоръчваме да го посетите.

Снимки: wikipedia.orgКоментари
4 коментара

Merlok 2.0 djaksan, 20 г.,

Публикувано на 05.03.2017

Напиши коментар*zashto ne pishe kakvi jivotni ima v rezervata

Лина , ,

Публикувано на 20.04.2019

Много харесвам животните и съм много щастлива ,че има такива резервати за застрашените животни!

MR_JAKPOT_1 go, 18 г.,

Публикувано на 01.06.2019

mnogo qko

Крис Мирославов, 10 г.,

Публикувано на 04.11.2019

Научих мн. Интересни неща

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град