България

Начало | България | Дунав – реката, минаваща през най-много държави в Европа

Дунав – реката, минаваща през най-много държави в Европа

Аз детето | 2015-07-22

Дунав – реката, минаваща през най-много държави в Европа

Река Дунав е емблематична за територията на България. Тя очертава почти цялата северна граница на страната ни, а на територията на Румъния река Дунав достига своята крайна точка, като се влива в Черно море. Самото си начало Дунав води от платото Баар, което се намира в планината Шварцвалд в Германия. При надморска височина на изворите 1078 метра началото на Дунав е белязано от двете по-малки реки – Бригах и Брег.
Те се сливат в един общ ръкав на 1.4 километра от селището Донауешинген и именно този воден ръкав слага началото на познатата като Дунав трансгранична европейска река.
Дунав е втората най-дълга река на територията на Европа след Волга. Една уникална характеристика на Дунав я отличава от всички останали водни потоци на Стария континент – Дунав е единствената река, която тече в посока от запад на изток. След като излезе от рамките на Германия, Дунав преминава през държавите Австрия, Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна, Молдова и най-накрая се влива в Черно море. Цели 300 притока, около 30 от които са плавателни се стичат във водния поток на Дунав. По-големите и важни от тях са Драва, Ин, Морава, Прут, Сава и Тиса. Големи български реки, които се вливат в Дунав са Искър, Осъм и Янтра.

Има и теория, според която началото на река Дунав е потокът Дунав, който извира в пределите на замъка „Фюрстлих Фюрстембергишес шлос“ край Донауешинген. Изворът е карстов, а през 18 век водата му е отведена чрез тръбопровод под земята на замъка. През 1895 година Адолф Хеер създава красива скулптурна композиция над кръглия басейн на потока Дунав. Тя изобразява майка Баар, която сочи пътя на младия Дунав. Само след няколкостотин метра след извора на потока той се слива с река Бригах. След около километър и половина Бригах се слива с река Брег и дава началото на река Дунав. Измерено е, че от този момент нататък Дунав протича в посока югоизток в продължение на 2859 километра.

В река Дунав има 120 малки наносни острова, 70 от тях са български. Най-големи са: Житния остров (дълъг 100 км и широк 25 км), в Словакия, Маргит и Чепел, в Унгария, и Персин (42 кв. км), в България. Дунавският пролом Железни врата, между Сърбия и Румъния, е най-големият пролом в Европа (132 км). Най-тясната част на пролома е широка само 150 м, но точно тук Дунав достига най-голямата си дълбочина – 50 м.

Дунав преминава и през забележителните четири столици. Това са: Виена, Братислава, Будапеща, Белград. Точно заради това тя винаги е била важен търговски път, който свързвал Черноморието и Централна Европа. Това е така още от древността. Императрицата на Австрия сформирала звено, което да регулира плаването по реката. Макар че първото плаване на търговски кораб е станало през 1830 година и тогава се разбира истинската важност на Дунав и неговата важна търговска връзка между Западна Европа и Балканският полуостров, реката е била открита много по-отдавна. Тя е била спомената още от древногръцкия историк Херодот в неговата книга „История“, а през 3-ти век реката е северна граница на Римската империя, а крепостите построени на бреговете й служат за защита от нападения. Днес река Дунав е важен международен воден път. Той е определен от Европейския съюз за трансевропейски транспортен коридор № 7. Той минава през много страни, като водосборният басейн се разпростира и върху още други. Корабоплаването по Дунав продължава през по-голямата част от годината и се прекъсва поради зимните условия само за 1–2 месеца. През по-топлите зими е възможно да не прекъсне през цялата година.Освен това реката е дом и на много растителни и животински видове. Коритото на Дунав е най-голямата заблатена територия в Европа и поради тази причина тук се намира и най-голямото количество тръстика в целия свят. Тук растат и няколко красиви видове водна лилия и трева. По бреговете на Дунав има и красиви гори, където могат да се срещнат много видове животни и растения. Тук е най-голямата популация на европейския пор, живеят много редки видове влечуги. Тук се намира и известният резерват „Сребърна“, където гнезди къдроглавият пеликан – световно застрашена птица.

Интересно: Древните гърци вярвали, че Дунав е брат на Нил, сина на титана Океан и богинята на морето Тетида. Траките наричали реката Истрос, римляните – Данистер и Данубиус, гърците – Дунавис, немците и австрийците я наричат Донау, унгарците – Дуна, румънците – Дунареа, русите – Дунай, словаците – Дунава, а българите и сърбите – Дунав. Според учените думата произлиза от индоевропейското „дану“, което значи река. В света няма друга река с толкова много имена! В Онгъл, областта от делтата на Дунав между реките Прут и Серет, се настанили Аспаруховите българи след разпадането на Велика България, преди да се заселят южно от Дунав. Именно оттук Аспарух провъзгласил образуването на Първата българска държава.
 Коментари
2 коментара

Гергана , ,

Публикувано на 22.07.2015

Аз живея във Видин, през който тече и се вижда река Дунав. :)

монито , 11 г.,

Публикувано на 27.07.2015

аз живея в едно село Долни Вадин и там като се кача на терасата ни гледката е невероятна !!!!

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град