За да е по-лесно в училище

Начало | За да е по-лесно в училище | Програмиране и търсене на информация в интернет влизат в училище

Програмиране и търсене на информация в интернет влизат в училище

Аз детето | 2020-11-03

Програмиране и търсене на информация в интернет влизат в училище

Създаване на анимация чрез подпрограма за случайно появяване и изчезване или движение на един или няколко герои като падащи снежинки или пък четири патици да плуват в езеро, тръгвайки от различни посоки. Това е една от възможните дейности за петокласниците по новия им предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“, става ясно от одобрените учебни програми за 5-и, 6-и и 7-и клас, пишат от monitor.bg Преподавателите пък ще обучават шестокласниците на дигитално творчество на базата на скриптов текстов език – Python, JavaScript и други

Новият предмет идва на мястото на „Информационни технологии“ и ще надгражда знанията, придобити в трети и четвърти клас по „Компютърно моделиране“. Вместо по един час седмично учениците ще трупат умения за новите технологии в рамките на час и половина. Така в пети и шести клас ще имат по 51 часа годишно, а в седми – 72, или общо 174 часа за целия прогимназиален курс (от 5-и до 7-и клас). Дейностите и задачи за изпълнение по време на часовете по „Компютърно моделиране“ са обвързани и с останалите предмети. Например в пети клас към темата „Работа със звукова и видео информация“ учениците трябва да се научат да използват компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация

В учебната програма е посочено, че децата могат да прослушват звукозаписи на откъси от популярни произведения, изучавани в часовете по БЕЛ и музика. В шести клас пък могат да заснемат с цифров фотоапарат на природни или исторически обекти в населеното място, в което живеят учениците, които след това да прехвърлят на твърдия диск на компютъра и да обработят. Така едновременно ще се упражняват по темата „Работа с графични изображения“ и ще демонстрират социални и граждански компетентности.

В седми клас пък една от възможните дейности към темата „Обработка на таблични данни“ е чрез електронните таблици учениците да създават модели на задачи от областта на математиката, физиката и химията, както и построяват и интерпретират графики, представящи данни от изучавани процеси и явления. Така ще демонстрират знания и по природните науки. По време на обучението си от петокласниците се очаква да придобият систематизирани знания и умения за информационните технологии и компонентите на компютърната система, да умеят да търсят информация по дадена тема в интернет и безопасно ползване електронна поща, създаване и форматиране на текст на ниво символи и абзац, създаване на компютърна презентация, задълбочаване на знанията и уменията за използване на блоков език за програмиране.

В шести клас се набляга на формиране на знания и умения за компютърна текстообработка, създаване на интегриран документ и запознаване със скриптов текстов език за програмиране и създаване на интерактивни приложения с него. Осъществява се предварителна подготовка на учениците за работа по проект с използване на информационни технологии с помощта на различни дейности – търсене на информация в интернет, обобщаване на намерената информация и представянето ѝ в текстов документ и презентация. Седмокласниците пък трябва да развият умения за работа по проект при обработка на информация със средствата на компютърната текстообработка, софтуера за обработка на таблични данни, компютърната презентация и скриптов текстов език за програмиране.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град