За родители

Начало | За родители | Преди началото на учебната година: родителските срещи присъствени само за 1, 5 и 8 клас

Преди началото на учебната година: родителските срещи присъствени само за 1, 5 и 8 клас

Аз детето | 2021-09-07

Преди началото на учебната година: родителските срещи присъствени само за 1, 5 и 8 клас

Родителските срещи ще бъдат присъствени само за учениците от първи, пети и осми клас, става ясно от графиците за провеждането им от сайтовете на училищата. В насоките на МОН се препоръчва класните ръководители да разяснят онлайн какви са очакванията за новата учебна година. Директорите обаче предпочитат за настойниците на трите випуска, които започват нов етап и тепърва влизат в училището, родителските срещи да бъдат присъствени.

„В насоките е разписано те да се провеждат дистанционно, но първата родителска среща на трите випуска, които за първи път влизат в училищната институция, смятаме да ги направим присъствено. Те ще бъдат на открито в двора на отстояние от 1,5 метра, за да могат да бъдат чути ясно насоките, които училищното ръководство и класните ръководители на 1-и, 5-и и 8-и клас имат“, обясни пред „Монитор“ директорът на столичното 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов. Според него, ако информацията бъде изпратена в писмен вид, няма да бъде разбрана по правилния начин. Ако пък родителската среща бъде направена в електронен формат, има опасност не всичко да бъде чуто.

Директорът подчерта, че първите срещи с родителите на новоприетите ученици е важно да са присъствени, за да може да бъде изградена и връзката с тях. „Ролята на родителя като подкрепа за неговото дете и учителя, който ще го учи, е много важна. Ако не я осъществим присъствено, родителят няма да се чувства съпричастен. Той ще знае, че детето му отива някъде, но къде точно, как изглежда, дали има нужда от нещо, няма как да си го представи“, коментира Стаматов ролята на срещата на родителите с първокласниците. Той обясни, че миналата година родителите на децата от първи клас не са имали възможността да влязат в новите класни стаи, защото не са били допускани външни хора. „Най-вероятно и сега ще е така, но подобна родителска среща би била дала ясна представа къде ще учат техните деца, да се докоснат до материално-техническата база, да се усетят съпричастни към институцията, в която детето им ще прекарва повече време, отколкото в дома им“, допълни директорът.

Петокласниците не сменят училището, но имат нов класен ръководител и цялостният учебен процес се променя. Затова също е важно родителите да се срещнат на живо с него. „Пети клас досега са били при един учител, но сега ще бъдат при десетина нови. При тях адаптацията също трябва да бъде добре изговорена с родителите, за да не се чудят защо детето им е било отличник по всички предмети, а сега има четворки. Това е една от трудно възприеманите практики“, обясни Стаматов.

За осмокласниците училището е ново, учителите също. Затова родителите трябва да се запознаят с класния ръководител и да попитат всичко, което ги интересува. Освен това на децата им ще бъдат раздадени лаптопи и те трябва да поемат ангажимент да ги пазят, обясни директорът.

Стаматов допълни, че при другите класове класните ръководители ще решават сами кога и дали да провеждат родителски срещи. Последващите в рамките на годината пък навярно ще бъдат приложени възможностите на дистанционно контактуване или конкретни срещи между учителите и конкретни родители.

В 125-о СУ „Боян Пенев“ следващата седмица също ще имат родителски срещи само за 1-ви, 5-и и 8-и клас, а 10-о СУ „Тодор Траянов“ и за подготвителните групи, става ясно от сайтовете на училищата. В 137-о СУ „Ангел Кънчев“ класните ръководители на всички класове ще се срещнат с настойниците на своите ученици. На 13-и (понеделник) са родителските срещи за първа смяна или 1-ви, 2-ри, 5-и, 6-и, 7-и и 12-и клас, а във вторник за останалите класове от втора смяна.

Photo by Ivan Aleksic on UnsplashКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град