приказки от деца

Начало | приказки от деца | Приказка за сладолед

Приказка за сладолед

Александра Иванова | 2012-02-01

Приказка за сладолед

В един горещ летен ден, в който дори птичките примираха от жажда, в реката, стоплена от слънцето, се прокрадна една студена росна капка.
– Хей, много си студена! – извика реката.
– Аз съм свикнала на топлото време! – Искам да се стопля! – каза капката.
Докато те спореха, под капката мина малка рибка.
– Хъммм... – каза тя и излапа капката – Брррр, колко е студена. – възкликна рибката.

Мина време. Студени есенни ветрове забрулиха гората. Гладен рибар взе въдицата си и тръгна към реката. Седна на крайбрежните камъни, хвърли въдицата си и зачака. В това време рибката тихо плаваше. Изведнъж съзря малко червейче.
– Това ще бъде обядът ми! – възкликна рибката и налапа червейчето.
– Ха! – извика рибарят и дръпна въдицата. – Хванал съм рибка, но защо е толкова малка, ще я дам на котката!
– С цялото си уважение Ви моля, господин рибар, да ме пуснете да си вървя! – заговори му рибката. – Ще Ви подаря нещо много скъпо за мен.
– Какво? – попита рибарят.
Малката рибка изплю студената капка. Тя блесна на слънцето.
– Какво мога да си купя с нея? – попита рибарят.
– Каквото пожелаеш, човече!
– Приемам, приемам! – зачурулика с много мил глас рибарят и пусна рибката.
– Благодаря ти, скъпи човече!
Рибарят си тръгна. Стигна до малката си къщурка и остави капката на двора. Веднага щом влезе в дома си, той забрави за капката.

Настана зима. Заваля сняг и покри капчицата. Старата стопанка излезе на двора.
– Бррр, колко е студено! – прозъзна тя и взе захарницата. Затича се по снега, за да я занесе на съседите. По пътя се спъна и разсипа захарницата. Захарта падна и раздуха рохкавия сняг. Посипа се върху заледената капка.
– Аааххх! Каква красива капка! – възкликна домакинята. Взе я и я хвърли в устата си.
– Ооо! Колко сладък лед! – възхити се домакинята.
Оттогава този лед се нарича сладолед. Той е само сладък лед, залят с мед.

Вижте още:
Сняг
Диненото чудо на светаКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град