За учители

Начало | За учители | Повече от 40 нови добри практики с безплатен достъп в портала Priobshti.se

Повече от 40 нови добри практики с безплатен достъп в портала Priobshti.se

Аз детето | 2020-12-29

Повече от 40 нови добри практики с безплатен достъп в портала Priobshti.se

Проект „Приобщи. се в нови партньорства“ завършва с повече от 40 статии с добри практики, 10 училища партньори, конференция за приобщаващи практики с над 180 участници на живо и 8600 гледания на публикуваните в последствие презентации на отделните лектори. Какво стои зад цифрите? Проектът беше едно малко предизвикателство и се осъществи в една истински предизвикателна година. В основата му бе щедростта и готовността за споделяне и взаимопомощ на общността от педагогически специалисти в търсенето на работещи приобщаващи практики.

Вече почти 6 години платформата „Приобщи. се“ е общност и форум, който дава възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование. Над 70 % от потребителите смятат, че безплатните ресурси и статии ги правят по-уверени в работата им. В рамките на проекта бяха създадени над 40 нови статии с практики, приложени в етапите детска градина до гимназия. Статиите са публикувани в „Приобщи. се“ с безплатен достъп за всеки специалист или родител, който има интерес към тази област.

Обменът на опит предполага освен желание и много общуване, и въпреки ограниченията, между партньорските училища се създаде среда за дистанционно споделяне. Конференция „Приобщаващи образователни практики“ беше проведена изцяло онлайн на 7 ноември 2020 г., а двадесет специалисти от 14 населени места се включиха, за да разкажат кои практики правят учебните им заведения специални. Събитието може да бъде гледано на запис в профила на Сдружение за споделено учене ЕЛА във Facebook.

В споделените практики бяха засегнати теми като интегриране на танцово-двигателната терапия в училище, часове за изграждане на характера, интердисциплинарни уроци, коледна книга на благодарността, приложни комуникативни игри, стая на сътрудничеството, гражданско образование, социално-емоционално и диференцирано учене.

Проект „Приобщи. се в нови партньорства“ /март-декември 2020 г. се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „„Приобщи. се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи. се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира „Приобщи. се“ като проводник на добри практики.

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град