приказки от деца

Начало | приказки от деца | Император Карл и халбата с трите дръжки

Император Карл и халбата с трите дръжки

Паолина Николаева Макавеева, 13 г., Лом | 2006-03-28

Веднъж император Карл излязъл на лов и изведнъж страшно ожаднял. Изоставил свитата си и се отправил към едно село, влязъл в кръчмата и си поръчал халба бира.
Кръчмарят от "Червеният вол" (така се наричала кръчмата) донесъл на императора (когото не познал) огромна халба с бира, но държал халбата за дръжката и императорът трябвало да я поеме с две ръце.
Карл дал на кръчмаря една златна монета и му наредил да направи на халбата втора дръжка, защото (както казал) следващият път щял да си поръча бира в същата халба.
След известно време императорът отново дошъл в кръчмата. Кръчмарят бил изпълнил това, което наредил императорът, но не бил поумнял, поднесъл халбата на императора, като я държал за двете дръжки. И императорът отново се чудел как да я поеме.
Дал на кръчмаря още една златна монета и му поръчал да направи трета дръжка на халбата.
Но и този път кръчмарят не поумнял. Когато следващият път поднесъл на императора бира, държал халбата за двете дръжки, а третата бил извил към себе си!
След време императорът (за спомен от тази случка) наредил да нарисуват халба с три дръжки на табелата на кръчмата. И тогава я прекръстили на "При халбата".Коментари
1 коментар

велина , ,

Публикувано на 27.08.2009

много умно

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град