За учители

Начало | За учители | Има ли място изкуството в училище?

Има ли място изкуството в училище?

Аз детето | 2016-09-27

Има ли място изкуството в училище?

„Въображението е по-важно от знанието. Докато знанието описва това, което вече знаем и разбираме, въображението ни насочва към всичко онова, което предстои да открием и създадем.“
Алберт Айнщайн

Изследвания показват, че един от най-добрите начини да ангажираме учениците в процеса на учене е да включим изкуството в училищния живот – в различните негови форми. Тъй като повечето ученици са отворени към изкуството – обичат да фантазират, да измислят и създават нови неща, то по време на урок, съчетан с творчески задачи, тяхната мотивация е много по-висока, успяват да останат концентрирани за по-дълго време и да научат значително повече.

За някои учители остава въпросът как да вмъкнат изкуството в преподаването на урока. Без значение какъв точно тип изкуство искате да използвате в клас – музика, рисуване, моделиране, творческо писане, танци и т. н., предлагаме ви няколко насоки как това да стане без да измествате фокуса от урока и часът ви да се превръща в час по рисуване или домашен бит и техника.

1. Използвайте артдейности в началото на часа, за да привлечете вниманието на децата и да засилите интереса им към новия урок. Провокирайте учениците си като започнете урока с кратка игра, която включва рисуване, танц, песен, писане на стих, изработване на нещо дребно. Ще бъдете изненадани колко по-концентрирани ще бъдат учениците до края на занятието.

2. Артпроектите трябва да имат връзка с изучавания материал. Набележете си какво точно целите с тази дейност. Ако например, имате урок по география за растенията в Южна Америка, помолете учениците да нарисуват как си представят джунглата. Обсъдете рисунките. Изкуството ще помогне на децата да погледнат урока от друг ъгъл. Фактите ще придобият друг смисъл, а и ще бъдат запомнени по-лесно.

3. По време на целия творчески процес фокусът остава върху придобиването на нови знания и усвояването на урока.

4. Включването на артдейности в часа трябва да е синхронизирано с индивидуалните предпочитания на учениците или тези на групата. Всеки един ученик би избрал различен тип творческа задача според своя стил на учене или тип интелигентност. Някои ще изберат визуалното изкуство, докато други биха се чувствали по-добре да изразят себе си чрез танц или като влязат в роля. Позволете на учениците сами да решат как да се представят. Така и урокът ще бъде възприет по-лично.

Варианти: чрез рисуване, скулптура, графити, фотографии, кратки видеа, комикси, композиране на мелодии, писане на стихове и разкази. Онези, които обичат светлината на прожекторите могат да се представят с театрална постановка, монолог, танц. Други могат да ръководят процеса по заснемане на филм, предаване и т. н.

5. Всяка творческа задача трябва да има определена структура. Това са и критериите, по които вие впоследствие ще оценявате проектите. Дайте на децата достатъчно свобода, но не забравяйте, че те имат нужда и от рамка. Ясно поставената задача ще ги улесни значително.

 • Съдържание – да има връзка с урока
 • Обем – посочете обема, ако дейността позволява
 • Процес – всеки проект минава през фази на планиране, организиране, изпълнение. Важни умения, които е необходимо всеки да усвои още в училище.
 • Продукти, които да използват учениците – дискутирайте взаимно какви нестандартни продукти можете да включите, бъдете креативни.

6. Групова работа – не възлагайте индивидуални задачи, а екипни проекти. Всеки ученик сам ще намери мястото си в екипа според своите качества и силни страни. А интеракцията между учениците ще дообогати социалните им умения.

7. Всички творчески проекти и продукти трябва да бъдат показани пред публика. Това е най-интересната и важна част. Всички деца са творци, а няма нищо по-прекрасно от това трудът им да бъде представен и оценен. Направете изложба в края на срока или учебната година – в стаята, в училищното фоайе. Поканете близки и приятели на децата. Ангажирайте учениците с подготовката. Положителните емоции са гарантирани.

Танцово шоу или кратък театрален спектакъл може да бъде изигран пред ученици от по-малките класове. Можете да се свържете с местни галерии, читалища и т. н., където да изложите продуктите на техния труд пред още по-голяма публика. Позволете на учениците си да бъдат звезди. :)

Творческите дейности в урока:

 • Развиват езиковите и математическите умения на учениците;
 • Правят учениците: по-ангажирани, по-мотивирани, по-креативни;
 • Учат на критично мислене;
 • Обогатяват социални умения, уменията за себеизразяване, за представяне пред публика;
 • Усъвършенстват уменията за планиране, организиране, анализиране.
 • Рисуването например, развива координацията око-ръка и пространственото мислене. Музиката подобрява математическите умения. Работата с глина развива езиковите умения – четене и писане.

Ползите са не само за учениците, но и за учителите, които ще бъдат възнаградени за усилията си с по-висока успеваемост на класа, трайни знания и множество овладени умения, важни за успеха и развитието на учениците им след завършване на училище.

Факти: Как изкуството допринася за успехите на учениците?

 • Ученици, които се занимават с изкуство показват по-високи училищни постижения.
 • По-големият брой на часовете по изкуство (рисуване, музика, театрални класове, танци) допринася за намаляване нивото на отпадане от училище.
 • Изследвания, проведени през 2005 г. в САЩ посочват, че има взаимовръзка между броя часове по изкуство в училище и успеваемостта на учениците на теста SAT. (2005 College-Bound Seniors: Total Group Profile Report, The College Board,2005, Table 3-3; SAT Scores of Students Who Study the Arts: What We Can and Cannot Conclude about the Association, Kathryn Vaughn and Ellen Winner (Fall 2000))
 • Ученици, които в средното училище или гимназията се занимават с музика – участват в музикална група или са част от училищния оркестър, демонстрират много по-добри резултати по математика в 11 и 12 клас.
 • Нивото на грамотност при децата в предучилищна възраст значително се повишава, когато те имат възможността да драматизират любими приказки или истории, като влизат в различни роли.
 • Създаването на самостоятелни истории, картини, стихове засилва запаметяването на информацията.
 • 72 % от бизнес лидерите в световен мащаб заявяват, че креативността е умение номер 1, което те търсят, когато наемат нови служители.

Източник на информацията: www.priobshti.seКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град