Vip интервю

Начало | Vip интервю | Александър Паздерски: Деца, възпитавайте родителите си

Александър Паздерски: Деца, възпитавайте родителите си

Вергиния Генова | 2011-01-05

Александър Паздерски: Деца, възпитавайте родителите си

Александър Паздерски от малък се занимава с интересни спортове. На 34 години вече е натрупал много опит в международни фрегати и тази зима, заедно със свой приятел и съмишленик, е решил да направи преход по река Дунав с каяк. Александър иска да привлече вниманието на медиите и обществеността върху факта, че популацията на някои защитени видове птици е пред изчезване. И всеки от нас може да направи по нещо малко, за да може да се запази равновесието в екосистемата на река Дунав.

Специално за читателите на Az-deteto.bg Александър разказва за каузата и за птиците.

В учебниците по „Околен свят” често виждам въпроса – „Какво бихте направили за опазването на околната среда?” Но кой учи на практика децата?
Основното нещо е личният пример на родителите. Ако не хвърлят боклуци по улицата или на поляната пред децата си, те също няма да го правят. Не е нужно да се правят някакви грандиозни неща – ако всеки е съзнателен и дава своя мъничък принос ежедневно, нещата биха изглеждали по съвсем друг начин.

Разкажете на децата нещо повече за защитените видове птици?
Четирите световно застрашени птичи вида, които подкрепяме в рамките на тази конкретна инициатива са малък корморан, къдроглав пеликан, белоока потапница и морски орел. 
Малкият корморан например (Phalacrocorax pygmeus), известен и като дяволица или малка дяволица, е средно едра колониално гнездеща рибоядна птица. С изцяло чернокафяво оперение с метален блясък и с характерна вертикална позиция на тялото в кацнало положение. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми, като гнездата му са разположени обикновено в колониите от чапли. У нас е гнездещ, преминаващ при миграция и презимуващ вид. През зимата прекарва деня разпръснато по бреговете на реки, потоци и водоеми със стояща вода и по морския бряг, като за нощуване птиците се струпват на високи дървета или в тръстикови масиви.
Малкият корморан е сред видовете, най-силно застрашени от окончателно изчезване от Земята. Видът е включен в списъка на световно застрашените видове; световната му популация е оценена на около 13 000 двойки, предполагаща по-голяма гнездова популация.

Как ще обясните на децата, че един вид е защитен? От кого е защитен? Как да ви повярват, че е защитен? Ако никога не са виждали например морски орел, дори на картинка?
Има различни класификации и степени на защита. На сайта на БДЗП има подробна информация; такава може да се получи и на място от местните клонове на дружеството. Те организират и различни инициативи, вкл. за деца.

Ако някой научи децата да разпознават защитените видове птици те ще се включат в опазването на българската природа? Кой според Вас трябва да ги въведе в този тип знание?
Смешно е да се разчита само на училището. Много родители оправдават собствената си неангажираност и мързел, с думите, че в днешното училище на нищо не учат децата им. Според мен всичко започва от семейството, и то през първите седем години.

Пожелайте нещо на читателите на "Аз-детето".
Да възпитават родителите си в обич и уважение към природата и да им напомнят, че и те някога са били деца.Коментари
2 коментара

Габриела , ,

Публикувано на 10.01.2011

Да, наистина всичко започва през първите 7 години и няма оправдание за родители, които чакат някой друг да възпита децата им и да им покаже, как могат да бъдат личности. Поздравления за инициативата. Природата има нужда от нас, от всеки от нас, от всеки малък жест, който можем да направим за нея.

Поли и Сашко , ,

Публикувано на 23.05.2011

Колкото повече инициативи за опазване на околната среда има, толкова по-мръсно ми се струва, че става около нас. Затова браво на всеки родител, който дава личен пример на децата си, а не чака да научат за това от ТВ.

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град