България

Начало | България | Уникалният природен парк „Българка“

Уникалният природен парк „Българка“

Аз детето | 2016-10-26

Уникалният природен парк „Българка“

Има една планина в България, която народът нарича едновременно с мъжко и женско име – Балкан и Стара планина, защото е и баща, и майка за българите. Тук човек попада в друг свят – на истинско спокойствие, хармония и съвършенство. Покоряваща е омайната хубост на планината, снежна и бяла през зимата, слънчева и прохладна през лятото. Снагата ѝ е покрита от вековни и гъсти гори, дъхави поляни, високи пасбища и дълбоки долове. Туристически пътеки отвеждат до красиви местности, стръмни скали и древни пещери. Пленяващата сила на Балкана потапя в една завладяваща и неповторима магия. И ако не знаете къде сте попаднали, то сигурното е едно – вие вече сте гости на Природен парк „Българка“.

Природният парк „Българка“ е една изключително красива местност, като включва и връх „Българка“. Целият парк има площ около 22 000 ха, което наистина е впечатляваща големина. И освен това природен парк „Българка“ е най-младият в България. Природен парк „Българка“, разположен в сърцето на Стара планина, е обявен за защитена местност през 2002 г., за да се опазят масивите от стари букови гори, както и изворите на река Янтра и притоците в горната ѝ част. Златки, вълци и мечки обитават вековните букови гори, заедно с голямо разнообразие от горски птици. Паркът е изключително богат и на медицински растения. Тук се срещат 70% от всички видове лечебни растения в България. В парка се намира и известният исторически комплекс „Шипка-Бузлуджа“, както и етнографският комплекс „Етъра“.

В района попадат защитените със закон местности – Столища, Студен кладенец, Соколски манастир и Мъхченица – Йововци. Има голям брой забележителности, по-известните сред туристите от които – Викана скала, Мъхнати скали, Големият бук – това представлява вековно буково дърво, което безспорно ще ви впечатли с размерите си, находище на тис, което освен всичко останало е напълно естествено. Като растителни видове в парка преобладават дървесните такива, като около 80% от територията, обхваната от местността, е заета от гори, 60 % от които са букови. Интересното в този район са природните растителни съобщества и хабитати, образувани от буковите гори, например – бук-офика, бук-черна боровинка, бук-тис-лавровишня, бук-дървовидна леска, бук-джел-мъх.

Птиците разбира се като основна част от представителите на животинския свят в природен парк „Българка“ не трябва да бъдат пропускани Срещат се малък креслив орел, скален орел, горски бекас, черен кълвач, гълъб-хралупар, южен белогръб кълвач и много други – това са едни от най-екзотичните представители на фауната на това място. Представителите на бозайниците са типичните дива свиня, чакал, сърна, благороден елен, язовец, на места глигани и т. н. Паркът е известен със сравнително голямото разнообразие на срещащите се в околността змии.

Съществуват данни, че територията на парка е била обитавана от дълбока древност. В пещерата „Килиите“ (с. Станчев хан) – паметник на античността, са намерени парчета от глинени съдове с шнурова украса от времето на траките. Територията се пресича от много пътни артерии използвани от древността и свързващи Нове (Свищов) на река Дунав с Августа Траяна (Стара Загора) и Филипополис (Пловдив): Шипченски проход, Верейският друм, Малий друм, Крънски, Енински, Тревненски и Яйканлийски проходи, Иванкова пътека и др. При Верейския друм в подножието на връх Мъхченица през 1190 г. българските войски, предвождани от Иван Асен І разбиват отстъпващите византийци начело с император Исак ІІ Ангел. Тази битка утвърждава Второто Българско царство.

Източник на информацията и снимките: ppbulgarka.net

Вижте още:
Серенгети – едно африканско приключение
Йелоустоун – първият национален парк
Витоша – любимата планина на столицатаКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град