забавна наука

Начало | забавна наука | Числото Пи – загадъчно и със свой празник

Числото Пи – загадъчно и със свой празник

Аз детето | 2020-03-14

Числото Пи – загадъчно и със свой празник

Знаете ли, че отношението между обиколката на окръжността и нейния диаметър се нарича „Числото Пи“. Да, обикновено всички сме свикнали числата да се изписват с цифри, но Пи е доста специално число. Никое друго число не може да се похвали с неговата слава, но има и сериозни причини за това. Първо, независимо от всичко, то винаги е едно и също и е доста дълго, всъщност е безкрайно. Затова хората по света са приели да се учи и пише като 3,14159, защото то просто никога не свършва и дори и най-големите съвременни компютри се затрудняват с него. Представяте ли си? То е толкова интересно, че днес дори има свои празник. В негова чест през 2009 година Камарата на представителите на САЩ определя, че този празник ще е именно днес, защото 3.14 означава 14-ти март. За по-голяма прецизност, може да отбележим празника точно в 1 часа и 59 минути, защото π≈3,14159.

Смятаме, че най-подходящият начин е като просто ви разкажем малко повече за това загадъчно число. Преди това обаче нека обърнем и малко внимание на геометрията и по-точно на окръжностите. Защо? Ще разберете само след секунда... Обиколката на една окръжност се нарича още периметър. Разстоянието от центъра на кръга до ръба му е радиусът. Разстоянието от едната страна на кръга до противоположната страна (два пъти радиуса) е диаметърът. Площта на кръга е броят квадратни единици в кръга – запомнете това, ще ви е нужно дълго време. Тъй като кръговете могат да се различават по размер, въпреки че имат една и съща форма, древните математици са знаели, че трябва да има специална връзка между елементите на кръга. Тази специална връзка се оказва математическата константа, известна като числото Пи.

Пи е съотношението на обиколката на кръга към неговия диаметър. Независимо от размера на окръжността пи е винаги едно и също число. Така че, за всеки кръг, разделяйки обиколката му по диаметъра му, ще ви даде точно един и същи резултат: 3.14159... или Пи! Особеното при това число е, че е ирационално, което означава, че неговата стойност не може да бъде изразена точно. В резултат на това Пи е безкрайно. Тъй като математиците не могат да работят с такова число обаче, те са приели че то е равно приблизително на 3,14159. Някои хора дори го съкращават до 3,14. Това обаче не означава, че много от тях не са се опитвали да намерят цялото число до края. Това е сложна задача, която често е била възлагана и на много мощни компютри, които са изчислили, че Пи има над три трилиона числа. Ето няколко представяния на Пи с различен брой числа (след десетичната запетая):

  • съкратено до десетици: 3,1415926535;
  • съкратено до стотици: 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679;
  • съкратено до хилядни: 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550.

Пи е важна част от много математически формули. Вие също ще се сблъскате с това число, а може вече и да сте го направили, когато изучавате окръжности по геометрия. Тогава ще научите, че площта на окръжността е равна на Пи по квадрата на дължината на радиуса. Може да сте забелязали в уравнението по-горе и на много други места, че Пи е представено от гръцката буква пи (π). Тя е използвана за пръв път за представяне на Пи от Уилям Джоунс през 1706 г., тъй като π е съкращение на гръцката дума за периметър: „περιμετρος“.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град