интересно

Начало | интересно | Сега ще ви разкажа много важни неща от живота на компютъра

Сега ще ви разкажа много важни неща от живота на компютъра

Стефани Михайлова , 11 г., София | 2006-12-05

Сега ще ви разкажа много важни неща от живота на компютъра: първите електронни изчислителни машини се различавали много от съвременните – били много тежки и имали памет само за няколко цифри. За въвеждането на тези цифри се използвали стотици ключове - твурде дълъг и труден процес, като се има предвид възможностите на съвременните клавиатури, но за времето това си била истинска революция. Един от ранните модели бил разработен през 1942 – 1946г. от група американски учени, ръководени от Джон Мочли и Джон Екърт. Нарекли го ЕНИАК, съкратено название на електронен цифров интегратор и калкулатор. Поради малката памет тази изчислителна машина се използвала много трудно. Освен това била твърде несигурна, защото имала близо 18 000 електронни лампи, които нчесто изгаряли и трябвало да се подменят. И все пак ЕНИАК можел да събере две цифри за 0.2 милисекунди, т. е. на ден правел изчисления, които иначе се извършвали от математик за цяла година. С годините компютрите се усъвършенствали. Били изработени така наречените програми – поредици от инструкции съобщаващи на компютъра какво да прави. Открити били начини за увеличаване на паметта. Добавени били приспособления, например клавиатурата, които улеснили въвеждането на необходимите данни. Откриванвто на транзистора през 1947г. дало възможност електронните лампи да се заменят с транзистори, които били по – малки и не се нагрявали. Компютрите станали по – компактни и надеждни и така били положени основите на съвременната “информационна епоха”. А знаете ли също че през ХIX в. английският изобретател Чарлз Бабедж с помощта на графиня Ада Лавлес конструирал огромна механична изчислителна машина с безброй лостове и зъбчати колела. Някои смятат, че това е бил първият компютър.

Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град