Фотопоглед

Начало | Фотопоглед | Прекрасните рисунки от конкурса „Нашата вълшебна есен“
Фотопоглед

Прекрасните рисунки от конкурса „Нашата вълшебна есен“

|

Фотопоглед
Павче Стефанова, 13 г.
Павче Стефанова, 13 г. Катрин Краваева, 10 г. Невсе Камберова, 6 г. Ивелина Томова, 6 г.
Елина Костадинова, 6 г. Магдалена Димитрова, 6 г. Инанч Алиева, 6 г. Валентина Игнатова, 6 г.
Константин Мариянов, 6 г. Ана Францова, 6 г. Виктория Дикранян, 6 г. Мари Жиговечка, 6 г.
Магдалена Димитрова, 6 г. Димана Георгиева, 7 г. Биляна Хараламбиева, 10 г.
Ема Панайотова
Арзу Амди  на 10 г. Арзу Амди  на 10 г. Владина Тихолова, 7 г.
Радин Тихолов, 10 г. Ерай Неждетов, 7  г. Изабела Маджарова, 8 години