Празната тетрадка

Начало | Празната тетрадка

В час по математика Иванчо се загледал над празната си тетрадка . Госпожата отива при него и го пита:
– Иванчо, защо си се втренчил в тази празна тетрадка?
– Госпожо, това ми е тетрадката за смятане наум!

Изпратено от Мони Кирова