новини детски

Начало | новини детски | Отсъствията в училище

Отсъствията в училище

Христо Йорданов, 9 г., Русе | 2006-08-11

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русе продължава борбата с "рекордьорите" по отсъствия в русенските училища. Към настоящия момент са набелязани над 200 ученика от русенски училища, които през изминалата учебна година имат над 15 неизвинени отсъствия и над два пъти по толкова извинени. Представители на комисията се срещат с тях и с родителите им за провеждане на предупредителни разговори. Заедно с това те подготвят доклади за причините малолетните и непълнолетните да бягат от училище. Целта на тази дейност е да се убедят учениците да посещават редовно училище и да се обърне внимание на родителите за ролята на семейството в израстването и възпитанието на тези деца.

Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град