Не обичам да лъжа!

Начало | Не обичам да лъжа!

Звъни телефонът. Малко момченце вдига слушалката. 
– У дома ли е татко ти? – пита мъжки глас. 
– Много ми е тежко да кажа това, но го няма. 
– А, защо ти е тежко? 
– Защото страшно мразя да лъжа!