конкурси

Начало | конкурси | Национален ученически конкурс - “Проектът на нашия клас - за живот без тютюн 2”

Национален ученически конкурс - “Проектът на нашия клас - за живот без тютюн 2”

Аз детето | 2009-10-17

Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2” е замислен да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, и да подтикнат околните към отхвърляне или намаляване на тютюнопушенето. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007-2010 г.,

Регламент:
І. Формат на конкурса:
Националният конкурс се осъществява в две фази.
Първа фаза (15 септември – 10 ноември 2009 г.):
Изработване и изпращане на видеоклипове със съвети по следните теми:
- „Как да не започваме да пушим”;
- „Как да спрем да пушим?“;
- „Как да не страдаме от пасивно тютюнопушене?“,
Разработване и изпращане на проекти в областта на:
- превенция на тютюнопушене и/ или
- отказване от тютюнопушене и/ или
- превенция на пасивно тютюнопушене.
Втора фаза (19 ноември 2009 – 1 май 2010 г.):
Реализация на проектите и тяхното отчитане.

Задължително е участието и в двете фази на конкурса!

ІІ. Изисквания за допускане до участие в конкурса:
1. Изискване за кандидатстване:
Предоставен попълнен формуляр в обем до 5 страници, който може да бъде намерен на интернет страниците: www.aznepusha.com, www.minedu.government.bg, както и на интернет страниците на РИОКОЗ и Регионалните инспекторати по образование.
2. Изисквания за участие:
- в двете фази на конкурса участва цялата паралелка или клас, като не се допуска индивидуално участие;
- в конкурса могат да участват паралелки или класове с ученици от 1 до 12 клас от цялата страна, разделени в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас;
- паралелка или клас могат да участват с повече от един видеоклип;
- участниците трябва да представят 2 отчета, по предварително зададен образец, придружени с доказателствен материал за изпълнението на проекта:

междинен - до 15 февруари 2010 г. за хода на изпълнение на дейностите по проекта по електронен път на адрес: office@janev-janev.com;

окончателен – до 1 май 2010 г. за цялостното изпълнение на проекта, по електронен път на адрес: office@janev-janev.com и на хартиен носител по пощата, като отчетите на наградените проекти ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето www.aznepusha.bg.
- в края на проекта 100% от участниците НЕ трябва да пушат. За целта, заедно с окончателния отчет, се предоставя писмо-декларация, подписана от учениците, техния класен ръководител (или ръководител на проекта) и директора на училището.
3. Изисквания към видеоклиповете:
- формат – .mov, .wmv, .avi; повече подробности могат да бъдат намерени на интернет страницата www.Help-eu.com;
- продължителност на видеоклипа – 30 сек.;
- видеоматериалът трябва да предостави интересен и приложим съвет по една от посочените теми;
- видеоклипове, внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса;
- всеки видеоклип се предоставя на организаторите в обработен и завършен вариант на електронен адрес: office@janev-janev.com;
- краен срок за получаване на видеоклипа: 30 октомври 2009 г.
4. Изисквания към проекта:
- проектът да бъде с ясни цели, реално изпълними задачи и дейности, с добра формулировка, точно дефинирани крайни резултати;
- не се приемат проекти, написани на ръка;
- всяко проектно предложение се предоставя най-късно до 30 октомври 2009 г. на електронен носител на адрес: janev_janev@abv.bg и на хартиен носител на адрес:
гр. София 1113,
ул. „Тодор Стоянов” № 17,
Агенция за връзки с обществеността и реклама „Янев и Янев”
За конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2”;

При разработването на проекта и за целите на видеоклипа се препоръчват следните източници на информация: www.aznepusha.com, www.who.int/tobacco/en, www.euro.who.int, www.ec.europa.eu, www.Help-eu.com, интернет страниците на Регионалните инспекции по опазване на общественото здраве и др.

ІІІ. Критерии за оценка:
І фаза:
1. Оригиналност на представяне на една от посочените теми.
2. Потенциал на видеоклипа за въздействие върху младите хора.
3. Приложимост на дадения съвет.
ІІ фаза:
1. 100% от участниците в конкурса да не пушат в края на проекта.
2. Оригиналност и творчество при избора на подход за ограничаване на тютюнопушенето сред младите хора
3. Устойчивост на резултатите от изпълнените дейности.
4. Позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта.
5. Численост на обхванатите в проекта целеви групи.
6. Съпоставимост между планираните и реализираните дейности по проекта.
7. Отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии.

ІV. Етапи на оценяване:
I-ви етап - Оценяват се получените до 30 октомври 2009 г. видеоклипове. Експертна комисия от представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката и Агенция за връзки с обществеността и реклама „Янев и Янев” - представител на „HELP – за живот без тютюн” в България 9-те най-добри клипа, по 3 във всяка възрастова категория.
Комисията определя класираните видеоклипове до 15 ноември 2009 г.
Официалното награждаване на победителите е на 19 ноември 2009 г.
II-ри етап - Оценяват се получените до 1 май 2010 г. окончателни отчети на реализираните проекти Експертната комисия оценява изпълнението на проектите по зададените критерии и определя 29-те най-добри проекта.
Комисията определя най-добрите проекти до 20 май 2010 г.
Официалното награждаване на победителите е на 31 май 2010 г.

V. Награди:
І фаза
Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория:
I място – видеокамера;
II място – фотоапарат;
III място – CD-радио-касетофон.

ІІ фаза
Предвидени са общо 29 парични награди на обща стойност 30 000 лв., от които:
Специална награда за клас – 3 700 лв.
Специална награда за паралелка – 2 000 лв.
За всяка възрастова категория: 3 награди по 1 300 лв.
3 награди по 900 лв.
3 награди 500 лв.

Всички участници в конкурса ще получат при стартиране изпълнението на проекта предметни награди от Агенция за връзки с обществеността и реклама „Янев и Янев” - представител на „HELP – за живот без тютюн” в България.

Коментари
14 коментара

Радослав Найденов, 12 г.,

Публикувано на 30.10.2009

12 и половина съм.7 клас.... а относно конкурса тази вечер ще го пратя.

Радослав Найденов, 12 г.,

Публикувано на 31.10.2009

Добре де защо не иска да ми се прати от 11:30 се мъча да го пратя и все ми възникват грешки.Моля ви се помогнете.

Христиана Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 03.11.2009

Ние целия клас участвахме.Даже в нашата класна стая си имаме плакат за конкурса.

Христиана Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 16.11.2009

Кога ще са убевени победителите за първа фаза?

От редакцията:Първата фаза е удължена, заради грипната ваканция.

Христиана Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 17.11.2009

Кога ще е краят на първа фаза за да мога да кажа на класа си?

Християна Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 17.11.2009

И ако може да попитам кога ]е са убявени победителите от 1фаза

Радослав Найденов, 12 г.,

Публикувано на 18.11.2009

Тъй като се е видяло,че всичко е свършило поне мога да ви покажа клипа ;D. http://www.vbox7.com/play:48fd6659

Христиана Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 20.11.2009

Кога ще са обявени победителите от 1 фаза

Виктор , 14 г.,

Публикувано на 21.11.2009

Разбрах, че крайния срок на 1-вата фаза е удължен поради грипната ваканция.Може ли да ми кажете коя е новата краина дата и кога ще излязат точно резултатите? Благодаря!

Христиана Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 10.12.2009

Кой печели първата фаза?Моля за отговор!

Ася Асенова, 9 г.,

Публикувано на 20.01.2010

Мили хора не пушете зарди децата ви. А тези които нямат деца трябва да знаят че с пушенето убиват природата. Но не са виновни тези който пушат. А тези които произвеждат тютюна . И от тютюна се правият цигари. До редакцията :

Йоанна Асенова, 8 г.,

Публикувано на 24.01.2010

Кога ще кажете кои са победителите ?

Йоанна Асенова, 10 г.,

Публикувано на 24.01.2010

Не пушете мили хора . Не обиваите природата . Но трябва да знаете нещо . Така вредите на хората около ваз . И сащо така да знаят бремените жени че обиват децата си .

Християна Димитрова, 9 г.,

Публикувано на 02.02.2010

Ние от моя клас печелим ли някаква награда?Моля за отговор!

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град