Месеците

Начало | Месеците

Майка се хвали със знанията на 3-годишната си дъщеря. 
– Хайде миличка да покажем на баба и дядо, как си научила всички месеци от годината. Яну...
– Ари! – казва гордо момиченцето.
– Февру... – подсеща майка ѝ.
– Ари! – казва отново тя.
– Хайде, давай сама! 
– Арт, Ил, Ай, Ни, Ни, Уст, Ври, Ври, Ври, Ври! – изрежда зарадвано детето.