Меридианите

Начало | Меридианите

На тест по география на едно момче от нашия клас му се пада въпрос: "Какво са меридианите?", той отговаря: "Меридианите са хора от различна планета и гворят на различни езици."