Мамо, викни тате!

Начало | Мамо, викни тате!

Едно дете вика от площадката към осмия етаж:
— Мамоооо, мамоооо...
Накрая майката се показва и пита:
— Кажи, детето ми, какво има?
— Викни тате!