приказки народни

Начало | приказки народни | Добрият урок

Добрият урок

българска народна приказка | 2007-11-07

Добрият урок

Едно време всички животни шетали по земята свободно. Човекът не ги преследвал, те ходели на воля и си живеели добре.
Веднъж човекът отишъл да оре. Орал що орал, станало пладне и той пуснал воловете да починат и попасат трева, па легнал да дремне малко. Докато спал орачът, минал вълкът, изял единия вол и се излегнал сит и щастлив на ливадата. Орачът се събудил, видял каква беда го сполетяла, отишъл и хванал вълка, та го впрегнал в ралото. Така орал орачът през целия ден — с един вол и с един вълк. Волът, понеже си знаел работата, ходел кротко в браздата и теглил ралото. А вълкът, научен да живее на свобода и безгрижно, искал да се измъкне из ярема, та се дърпал насам-натам, спирал се без време и орачът го биел с остена и бол с железен бод. Поорал така човекът докъм залез слънце, мушил с копралята си вълка и тоя най-после паднал обезсилен в браздата.
— Видя ли — рекъл орачът — колко си по-слаб от вола и не можеш да теглиш ралото? Отсега нататък волът винаги ще те муши с роговете си, а ти да бягаш от него и отдалеч да му правиш поклон!
След това орачът изпрегнал вълка, изгърбил го силно още два-три пъти с остена и си отишъл.
Оттогава, та и до днес вълкът никога не напада на вол. Той удавя кон, овца, агнета, магарета, но вол — никога! Щом види вол, бяга далеч от него, защото го е страх да не го впрегнат пак да оре.

 Коментари
6 коментара

Елиф Якуб, 10 г.,

Публикувано на 22.05.2008

Яко, обаче е малко бебешко за мен.

Иво Тодоров, 9 г.,

Публикувано на 04.12.2008

много е интересна

Аидя Прелджич, 12 г.,

Публикувано на 12.01.2009

Да наистина интересна е но е малко бебешка както казва Елиф на 10 год

Цветомир Ценов, 9 г.,

Публикувано на 07.10.2009

хубави приказки български народни макар ,че картинката не е хубава ...

Красимир Христов, 9 г.,

Публикувано на 10.11.2009

мн е яка но е малко бебешка

НАДЯ ПЕТРОВА, 8 г.,

Публикувано на 06.03.2010

НМОГО Е ЯКО НО НАИСТИНА Е МАЛКО БЕБЕШКО

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град