Видеопоглед

Начало | Видеопоглед | Детското участие в третия пореден годишен доклад на "Национална мрежа за децата"
Видеопоглед

Детското участие в третия пореден годишен доклад на "Национална мрежа за децата"

| 15.05.2014

В серия от кратки видеа "Национала мрежа за децата" иска да представи на вас и на вашите родители резултатите от своя трети пореден годишен доклад „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?". Той оценява изпълнението на избрани държавни ангажименти в сферата на политиките за деца и семейства в България в рамките на календарната 2013 г. „Бележник 2014” включва 5 области, 16 подобласти и 42 ангажимента. За първи път докладът има две версии, като едната разказва на по-достъпен, неекспертен език за ежедневните проблеми и предизвикателства по отношение добрата грижа и спазване правата на децата. Тя включва също и малките стъпки към голямата промяна, или какво може да направи всеки от нас, за да подобри живота и благосъстоянието на децата в България. В изработването на популярната версия на Бележника се включиха и младежи, които са клиенти и доброволци към организации-членове на Национална мрежа за децата. Видеото, което предстои да видите, се фокусира върху ключови проблеми, свързани с общите принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Главен акцент в него е принципът на детското участие.