Баба е купила мляко

Начало | Баба е купила мляко

- Здравейте, Радиото ли е ?
- Да, кажете...
- И сега всички ме слушат?
- Да, в ефир сте!
- И в магазините, и по пазарите... навсякъде? “
- Да, навсякъде!
- Добре... Иване, не купувай мляко, баба е купила!