новини детски

Начало | новини детски | „Аз, моето семейство, моят град“ – един конкурс за творческото виждане на децата

„Аз, моето семейство, моят град“ – един конкурс за творческото виждане на децата

Аз детето | 2023-08-28

„Аз, моето семейство, моят град“ – един конкурс за творческото виждане на децата

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да се даде поле за изява на обичта, привързаността на децата към най-близките им и ценностите на семейството, както и техния интерес към града, в който живеят, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът „Аз, моето семейство, моят град“ има за цел да провокира творческото виждане на децата и да даде възможност на децата да изразят своите чувства чрез творчество.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Конкурсът се провежда като инициатива на НЧ“Зора-1872“, кв. Нова Махала, гр. Габрово, с подкрепата на Областна администрация Габрово, Община Габрово. Класирането се извършва в два раздела по възрастови групи от компетентно жури. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на Профила на читалището, страницата на Областна администрация Габрово, Община Габрово, интернет порталите за изкуство за деца, РЕКИЦ Габрово, Читалищен вестник и Културния календар на Министерството на културата.

РЕГЛАМЕНТ:

  • Място на провеждане на конкурса – гр. Габрово, НЧ „Зора-1872“
  • Срок за представяне на произведенията – до 20 октомври 2023 г. (важи пощенското клеймо).
  • Участници в конкурса: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студиа, клубове, школи и др.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.

Възрастови категории за двата раздела на конкурса:

  • I възрастова група – участници до IV клас
  • II възрастова група – участници от V до VIII клас

Раздели:

Конкурсът е в два раздела: „Изобразително изкуство“ и „Литература“

Техники и жанрове:

В раздел „Изобразително изкуство“

Формат на рисунките – от 25/35 до 35/50 см, няма ограничения относно техниката и жанра на творбите, без паспарту.

В раздел „Литература“

Приказка, кратък разказ, есе, стихотворение. Обем на творбите до 3 страници (100 машинописни реда ).

Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Аз, моето семейство, моят град“.

Оценяване:

Творбите се оценяват от компетентно жури, определено от организатора в два състава – за двата раздела. Решението на журито е окончателно и неоспоримо.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.

Раздел „Изобразително изкуство“ – критерии за оценяване – естетически качества на рисунката, самостоятелност на работата, оригиналност.

Раздел „Литература“ – спазване на изискванията на избрания от участника жанр.

Награден фонд:

Награди от организаторите за I, II и III място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Областна администрация Габрово и Община Габрово си запазват правото на преценка за присъждане на специални награди.

За участие в конкурса се допускат творби с данни на участника:

За раздел „Изобразително изкуство“ – на гърба на всяка рисунка се изписват трите имена, години, клас, домашен адрес, телефон на участника, име и телефон на ръководителя, име, телефон и адрес на училището, читалището или школата.

За раздел „Литература“ – към всяко произведение да бъде прикрепен лист с информация за участника – трите имена, години, клас, домашен адрес и телефон; име и телефон на ръководителя; име и адрес на училището, читалището или школата.

Всеки участник може да участва и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално създадено за конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.11.2023 г. на тържествено награждаване в зала в Градска художествена галерия „Христо Цокев“ гр. Габрово.

Адрес за получаване на творбите:

5310 гр. Габрово

кв. „Нова Махала“

пл. „Добри Пенчев“ 8

Народно читалище „Зора-1872“

За повече информация:

zora1872@abv.bg, 066 808704, 0988381555 Боряна Христова.

Вижте още:Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град