Ако си единствено дете...

Начало | Ако си единствено дете...
Ако си единствено дете, това може да означава две неща:
1. Или родителите ти са постигнали съвършенство с теб.
2. Или са твърде уплашени, че да имат още едно.