България

Начало | България | Брайлов дисплей за училище в Хасково

Брайлов дисплей за училище в Хасково

Аз детето | 2006-12-12

Брайлова техника за обучението на деца с нарушено зрение осигури Фондация "Всяко дете" и "Хенкел България". Вчера те я дариха в Хасково, съобщиха на БТА организаторите на проявата. Чрез своя проект "Равен достъп до образование - Хасково", Фондация "Всяко дете" осигурява на децата със специални образователни потребности в Хасково ефективен достъп до две детски градини и едно общообразователно училище. За тази цел организацията подкрепя изграждането на рампи и достъпни тоалетни, създава ресурсни кабинети, обучава преподаватели и лобира за правата на децата с увреждания пред българските институции.

Тази година е купен втори брайлов дисплей за страната, специална компютърна конфигурация и говореща програма, с които обучението на децата със зрителни увреждания в масовите училища и детски градини в Хасково ще бъде улеснено. Брайловата техника ще бъде използвана в училище "Шандор Петьофи" в града през тази година. Специални уреди за развитие на психомоториката ще бъдат предоставени на двете детски градини в Хасково. След приключването на проекта "Равен достъп до образование" в града, дарената техника ще се използва за нуждите на децата с увреждания в областта. Това ще става под контрола и отговорността на Ресурсния център.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град